Om Noréns Åkeri

Verksamheten i Noréns Åkeri AB delas upp i följande område:

Fjärrtransporter: 20 avgångar per vecka från Skåne till Östergötland, Västergötland, Mälardalen och Västkusten. Vi erbjuder torr- och värmetransporter om 51 pallplatser upp till 64 tons totalvikt. Vi har en avdelning som främst servar den tunga industrin i Östergötland med bland annat dagliga avgångar Göteborg och Borlänge.

Anläggningstrafik: vi utför bla. Asfalt- och materialtransporter, maskinflyttningar och kranbilstransporter.

Tredjepartslogistik: vilket innebär godstransporter, lagring, emballering, plocklager, orderhantering och kringtjänster.

Distribution och lokaltransporter: dagliga upphämtningar/leveranser bl.a i Klippan, Åstorp, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Malmö.

Vi är ett litet företag med stora resurser och bred verksamhet som strategiskt har etablerat oss i Kvidinge (Åstorp) med närheten till våra kunder, transportstråken, grustäkter, asfaltverk mm.
Vi kan åta oss stora, små och udda uppdrag genom vår egna kapacitet, stora kontaktnät och många samarbetspartners.

Verksamheten startades av Michael Norén år 2000 som enskild firma och året därpå ombildades företaget till aktiebolag.

Bokslutsår 2020/21 omsatte företaget ca 65 mkr och sysselsatte ca 25 heltidsanställda.
I vagnparken finns bl.a 18 lastbils-ekipage, diverse truckar, flak och maskiner. Därutöver anlitar vi extern kapacitet varje dag.

I våra investeringar strävar vi efter att ha en så miljöanpassad vagnpark som möjligt.
Fordonen utrustas med den senaste tekniken för att underlätta för våra duktiga chaufförer och tillgodose marknadens krav på effektivitet och säkerhet.

Affärsidén för Noréns Åkeri är att ge kunderna maximal service med rätt fordon, specialutrustning och kompetent personal med stort engagemang.
– Vi vill att kunden ska tala om för oss vad de behöver, inte fråga vad vi kan erbjuda.